ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบเดือนที่ผ่านมาและวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง เล่าขานงานพัฒนาชุมชน
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง นำโดย นางประกายศรี วิปุละพัฒนาการอำเภอเชียงกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบเดือนที่ผ่านมาและวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง
สพอ.เชียงกลางรายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)