การประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน( กชช.2ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง เล่าขานงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 💅
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา. 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเชียงกลาง
โดย นางสาวกิตติมา สารีคำ นักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาว นิลยา พรมมาสิทธิ์ อาสาพัฒนารุ่นที่ 72 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน( กชช.2ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ.ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (war Room ) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณทีวี พช.
ณ.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง
สพอ.เชียงกลางรายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)