คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงกลาง มอบถุงยังชีพแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง เล่าขานงานพัฒนาชุมชน 📸📸
🌺🌺 วันที่ 11 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง โดยนางสาวกิติมา สารีคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนิลยา พรมมาสิทธิ์ อาสาพัฒนารุ่นที่ 72 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงกลาง ดำเนินกิจกรรมการจัดเตรียมถุงยังชีพจากการจัดผ้าป่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียงกลาง ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่อย่างมีความสุขกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปซึ่งมีรายนาม ดังนี้
1.บ้านเด่นธารา นายสมคิด พิมเสน บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 ตำพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
2. ดอนแก้ว นายอินทอง ฤทัยรัตน์ เลขที่86หมู่ 1 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
3.บ้านหัวน้ำม.3 นางคำแบน บุญเกิด บ้านเลขที่ 14
4.บ้านพวงพยอม นางจันทร์ วงค์สวัสดิ์ 19 หมู่ 8
5.บ้านสร้อยพร้าว ม.5นายคำอ้าย อาจหาญ บ้านเลขที่128
6.นาง มะลิวัลย์ แปงอุด
บ้านห้วยพ่าน บ้านเลขที่40 ต. เปือ หมู่13
7.นางจุ๋มจิ๋ม เทพอาจ บ้านเลขที่141ม.1น้ำคา ตำบลพญาแก้ว
8.นางยอด อิ่นมีกุล บ้านเลขที่ 38 ม.7ม่วง ตำบลพญาแก้ว
บ้านสบกอน2 หมุ่ 11
9.นางบัวคำ ใหมยะ บ้านเลขที่3/2 บ้านสบกอน2 หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงกลาง
10. นาง บุญทา พงค์ขัน บ้านเลขที่ 114/4 บ้านดู่ ตำบลเชียงกลาง
สพอ.เชียงกลางรายงาน 📸📸
💕 สุขนี้….ที่เชียงกลาง 💕
(Visited 3 times, 1 visits today)