ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2564 จำนวน 5 ประเภท 6 หน่วยนับ นำเสนอผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

⏲️ วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 โดยนางประกายศรี วิปุละ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วมดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2564 จำนวน 5 ประเภท 6 หน่วยนับ นำเสนอผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ผ่านระบบ meet.google ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
สพอ.เชียงกลางรายงาน 📸📸
🌺🌺สุขนี้….ที่เชียงกลาง

(Visited 4 times, 1 visits today)