โครงสร้างบุคคลากร

นางณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ โทร 081 8224621

นางปิยดา ไกรแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานงานตำบลหมูม้น และตำบลพลับพลา โทร 087 2374197

นางสาววรรณิภา สุโยธา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานงานตำบลเชียงขวัญ และตำบลพระเจ้า โทร 080 4218450

นายเอกสรรค์ มลาเช็ด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประสานงานตำบลบ้านเขือง และตำบลพระธาตุ โทร 086 4837544

(Visited 371 times, 1 visits today)