ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอเชียงขวัญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอธวัชบุรี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอเชียงขวัญขึ้นเป็น อำเภอเชียงขวัญ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเชียงขวัญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบลของอำเภอเชียงขวัญ

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน หมู่บ้าน ประชากร [a] [3]
1 เชียงขวัญ Chiang Khwan 12 4,414
2 พลับพลา Phlapphla 11 4,707
3 พระธาตุ Phra That 8 2,592
4 พระเจ้า Phra Chao 12 4,743
5 หมูม้น Mu Mon 10 4,913
6 บ้านเขือง Ban Khueang 13 6,216
รวม 66 27,585
 1.  ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเชียงขวัญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเชียงขวัญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงขวัญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลับพลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระธาตุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระเจ้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมูม้นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเขืองทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • ศาลหลวงปู่เพ้าเจ้าโฮงแดง บ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พระธาตุศรีเชียงขวัญ พระเจ้าหมูบ หลวงปู่ฮวด วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ บ้านพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บุ่งเชียงขวัญ
 • บุ่งไข่นก
 • กุดผือ
 • โครงการฝายร้อยเอ็ด

(Visited 440 times, 1 visits today)