💠 @พช.อำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด: ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน 66 บ้าน อำเภอเชียงขวัญ

เข้าชม 4 ครั้ง

💠 @พช.อำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด: ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน 66 บ้าน อำเภอเชียงขวัญ
💠วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยนายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอเชียงขวัญ มอบหมายนางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ 66 หมู่บ้าน อำเภอเชียงขวัญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 4 times, 1 visits today)