💠พช.เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมรับฟังการประชุมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

💠วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโปรแกรมจัดเก็บบันทึกและประมวลผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565 (eBMN) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณทีวี พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 8 times, 1 visits today)