โครงการอำเภอเชียงขวัญเยี่ยมเยือนประชาชน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เข้าชม 101 ครั้ง

อำเภอเชียงขวัญ ได้จัดทำโครงการอำเภอเชียงขวัญเยี่ยมเยือนประชาชน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำคณะส่วนราชการระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกไปพบปะ เยี่ยมเยียน ให้บริการความช่วยเหลือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อราชการสำคัญ ให้ประชาชนพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๐ ธันวาคม๒๕๖๑ ณ วัดบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 101 times, 1 visits today)