พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ ร่วมประชุมบูรณาการแผนงานโครงการขยายผลในพื้นที่ตำบลริมโขง

เข้าชม 8 ครั้ง

#เชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุข Chiangkhong Best Destination
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ โดยนายภาสกร งามสมบัติ พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ ร่วมประชุมบูรณาการแผนงานโครงการขยายผลในพื้นที่ตำบลริมโขง ตามโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานฯ พร้อมส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ม.2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

(Visited 8 times, 1 visits today)