สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน โดยนางสาวสิริกร ศรีทอง พัฒนาหารอำเภอเชียงคาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน ร่วม กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2 หลักสูตร​ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง​
📆วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ณ ไร่มาลีรักษ์ อ.ภูเรือ

(Visited 9 times, 1 visits today)