ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ

ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ถนนศักดาบรรณกิจ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 0 5441 6197

 

เบอร์โทรคิดต่อ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ 081-822-0471

(Visited 306 times, 1 visits today)