พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน

📝 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน พร้อมมอบเงินกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลน้ำแวน ให้กับกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 7 กลุ่ม
📝 ในการนี้ นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน โดยบรรยายหัวข้อ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) กับการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
😷กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖️
🎬สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)