พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน

📝 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน พร้อมมอบเงินกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลน้ำแวน ให้กับกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 7 กลุ่ม
🧑🏻‍🏫ในการนี้ นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพา แปงเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน โดยบรรยายหัวข้อ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) กับการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”
📱ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมอบรมติดตั้งแอพพลิเคชั่น Click ชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เข้าถึงแหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
😷กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖️
🎬สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน
(Visited 8 times, 1 visits today)