พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ขอแสดงความยินดีกับชุมชนวัดแสนเมืองมา ที่ได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและ โล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น🏆🏅

🌟🌟🌟 นางนงลักษณ์ จินะราช ผู้ใหญ่บ้านบ้านมาง นายสรายุทธ ใจกล้า นายบุญเริ่ม วงศ์ใหญ่ และนายสุชิน โนวิชัย เป็นผู้แทนของชุมชน เข้ารับเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมวัดแสนเมืองมา มีผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบโล่รางวัล โดยเข้ารับโล่รางวัลเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รับมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖️
🎬สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน
(Visited 15 times, 1 visits today)