พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผสมผสานกับลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยนางสาวศิโรรัตน์ หอมนาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเชียงคำ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย (ผ้าทอ) จำนวน 7 กลุ่ม เพื่อพัฒนาต่อยอดการทอผ้า สนับสนุนให้ประยุกต์ลายผ้าทอพื้นถิ่นผสมผสานกับลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยมีการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายทั้งทางหน้าร้านและออนไลน์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับลายผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าไทย เพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าพื้นถิ่นต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
😷 กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
🎬 สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน: 💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖

(Visited 1 times, 1 visits today)