พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอเชียงคำ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยนางสาวศิโรรัตน์ หอมนาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการโอทอปอำเภอเชียงคำ มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี2565 โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมคัดสรรจำนวน 15 ราย 28 ผลิตภัณฑ์ การเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำกระเช้าโอทอปของขวัญปีใหม่ 2565 และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายรับลายผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าไทย
📰ในการนี้ นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ ได้มอบภารกิจให้เครือข่าย โอทอป เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโอทอปของอำเภอเชียงคำในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะเรื่องด้านช่องทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมภูอานม้า ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
😷 กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
🎬 สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน: 💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖

(Visited 3 times, 1 visits today)