สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงคำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

📝 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงคำ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ หอประชุมพระนั่งดิน ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
📝ในการนี้ นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ ได้เข้าร่วมหารือในการประชุมดังกล่าว และชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด และผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย 100%
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖️
🎬สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)