สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด

📝 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด มีวัตถุประสงค์ คือ
– เพื่อดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ
– เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม
– เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 15 คน จาก 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564
ในการนี้ นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดแสนเมืองมา หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
📸 สพอ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา: รายงาน📻
💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖

(Visited 5 times, 1 visits today)