นโยบายสร้างความโปร่งใส

1. ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใส
2. ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ซับซ้อน
3. ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

(Visited 26 times, 1 visits today)