จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์1 750,000 บาท

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับภูมิทัศน์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอเชียงคำ(ของที่ระลึก)1,025,000 บาท

ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ อ.เชียงคำ(บรรจุภัณฑ์)1,250,000 บาท

(Visited 237 times, 1 visits today)