นางสาวพชรพร แก้วทิตย์

ตำแหน่งรักษาการตำเเหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงคำ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chiangkham วันที่ 11 พ.ค. 2564

จังหวัดพะเยาติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chiangkham วันที่ 11 พ.ค. 2564

จังหวัดพะเยาติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📺 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.>>นาง [...]