นางสาวพชรพร แก้วทิตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงคำ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chiangkham วันที่ 30 พ.ค. 2565

พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ขอแสดงความยินดีกับชุมชนวัดแสนเมืองมา ที่ได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและ โล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น🏆🏅