นางสาวพชรพร แก้วทิตย์

ตำแหน่งรักษาการตำเเหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงคำ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chiangkham วันที่ 28 ธ.ค. 2564

พัฒนาชุมชนเชียงคำ ขับเคลื่อนทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chiangkham วันที่ 28 ธ.ค. 2564

พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพช [...]