นายวรวิทย์ ปันสุวรรณ

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาการตำเเหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงคำ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา