นางสาวพชรพร แก้วทิตย์

ตำแหน่งรักษาการตำเเหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงคำ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chiangkham วันที่ 16 ก.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด