ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอเชียงดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)