อำเภอเชียงดาว ประชุมบูรณาการความร่วมมือซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง