ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว, ถนนโชตนา, ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่, 50170 เบอร์โทรศัพท์ 0-5345-5488
FAX 0-5345-5488
อีเมล์ chaingdao58@hotmail.com

(Visited 2,505 times, 1 visits today)