พช.เชียงดาว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เข้าชม 9 ครั้ง
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลาย การอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
ในการนี้ นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง
(Visited 9 times, 1 visits today)