อำเภอเชียงดาว ประชุมบูรณาการความร่วมมือซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าชม 8 ครั้ง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว มอบหมายให้ นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุมบูรณาการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยอำเภอเชียงดาว ได้เสนอโครงการซ่อมสร้างบ้านนางรวย แก่นจันทร์ อายุ ๗๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน (เป้าหมาย TPMAP) และได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุในการดำเนินการ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้สมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๙๐,๐๐๐ บาท จึงได้ประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงาน ดังนี้
๑. ขอสนับสนุนกำลังพลจาก กองร้อย อส.เชียงดาว, สภ.เชียงดาว, สภ.นาหวาย, ป่าไม้ ชม.๔. ชม.๕ ตชด.๓๓๕, ร.๗ พัน๒, ฉก.ม.๔ และ นพค.๓๒ ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ ควบคุมการก่อสร้างโดยกองช่าง เทศบาลตำบลเชียงดาว
๒. กิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว ร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน ส่วนราชการ จัดโรงทานจิตอาสา เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน
๓. ประชาสัมพันธ์เปิดเพจ “เชียงดาวไม่ทิ้งกัน” ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน / จัดทำกล่องปันสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา
๔. การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็น Model ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ของ ศจพ.อ.เชียงดาว ด้านที่อยู่อาศัย ตั้งเป้าเบื้องต้น ๑ ตำบล ๑ หลัง
๕. D-Day พร้อมกันในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป้าหมายแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
(Visited 8 times, 1 visits today)