พช.เชียงดาว เข้าร่วมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพจากทรัพยากรในชุมชนตำบลปิงโค้ง

เข้าชม 3 ครั้ง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพจากทรัพยากรในชุมชน กิจกรรมจัดแสดงสินค้า และนำเสนอผลงานผู้ประกอบการชนชาติพัธุ์ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาชีพ และนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการชาติพันธุ์ตำบลปิงโค้ง จำนวน 3 หมู่ ดังนี้
1.กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ บ้านห้วยจะค่าน นำเสนอผลงานและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ถั่วลิสงอบเกลือ ,กล้วยฉาบ ,เยลลี่กล้วย)
2.กลุ่มชาติพันธุ์ลีซู บ้านห้วยน้ำริน นำเสนอผลงานและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (เยลลี่มะม่วง ,มะม่วงหยีเส้น)
3.กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง บ้านแม่ป๋าม นำเสนอผลงานและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กล้วยอบน้ำผึ้งป่า ,มะม่วงหยีก้อน ,กระเป๋าสานพลาสติก)
ในการนี้ นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการชาติพันธุ์ ทั้ง 3 หมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาผลิตสินค้าตำบลปิงโค้งให้มีคุณภาพต่อไป
ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(Visited 3 times, 1 visits today)