พช.เชียงดาว ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พร้อมด้วย  เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธี  ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์  ตำบลเมืองงาย  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยนางสาวศรินภรณ์ หอมเชย นว.พช.ชำนาญการ  เข้าร่วมพิธีฯครั้งนี้ โดยในวันนี้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางพวงมาลัยข้อพระกรในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่  วางพวงมาลาถวายราชสักการะ  และอ่านประกาศถวายราชสดุดี เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยตลอดมา
#งานประชาสัมพันธ์
#สพอ.เชียงดาว
#ChangeForGood
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)