พช.เชียงดาว ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ และบรรยาย พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ไชยถา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางจรรยา เตจ๊ะ เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงดาว เข้าร่วมโครงการฯ

#งานประชาสัมพันธ์
#สพอ.เชียงดาว
#ChangeForGood
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)