⛰⭐️จาวเจียงดาว ฮ่วมใจ๋ถกแขนเสื้อเตื้อที่ 3 เตรียมฮับลูกหลาน ปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง😊

เข้าชม 39 ครั้ง

📆วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลปิงโค้ง ร่วมจัดกิจกรรม kick off รณรงค์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 (วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3) “จาวเจียงดาว เร่งเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น”  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลกำหนด ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
✅ในการนี้ นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน💉😷
📸🎙📺 ภาพ/ข่าวจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว : รายงาน

(Visited 39 times, 1 visits today)