อำเภอเชียงดาว รับมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

เข้าชม 24 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดทุกอำเภอ และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ้าพระราชทานลายดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ท่านทรงมีพระเมตตาพระราชทาน ผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
🌈อำเภอเชียงดาวโดยนายสงัด บูรภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเชียงดาว ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอเชียงดาว รับมอบลายผ้าพระราชทาน “ลายผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าพื้นถิ่นมีความร่วมสมัย สวมใส่ได้ทุกวัย และ นำไปสู่การสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายการพัฒนา ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ หอประชุมศาลาสหกิจเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(Visited 24 times, 1 visits today)