อำเภอเชียงดาว ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เข้าชม 16 ครั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ชั้น 2
✔️โดยที่ประชุม ได้ร่วมกัน monitor สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในอำเภอเชียงดาว ประกอบด้วยการแพร่ระบาด การกระจายของโรค สาเหตุปัญหาและอุปสรรคของแต่ละพื้นที่ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น การดำเนินการ CI,MI,Covid Free Setting, การกระจายวัคซีน รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์คนเชียงใหม่รักกัน แยกกันซักพัก เพื่อลด Covid-19”
✅ในการนี้ นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เข้าร่วมประชุมฯ
(Visited 16 times, 1 visits today)