พช.เชียงดาว ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการทุนชุมชน เพื่อการบูรณาการกลไกกองทุนในชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบ

เข้าชม 3 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายนัทธี ธงทองพัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ บ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 3 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และนางสาวจินต์จุฑา จำมี วิทยากรจาก ธกส.เชียงดาว บรรยายในหัวข้อ 3 รู้
สู่ 12 แนวทางสว่างทางการเงิน ช่วยรักษาสุขภาพการเงินของคุณ ให้แข็งแรงและมีภูมิต้านทาน
โดยทีม พช.เชียงดาว ได้นำเวทีเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ บ้านโป่ง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
(Visited 3 times, 1 visits today)