พช.เชียงดาว ให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทบุคคลธรรมดา)

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายนัทธี ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงดาว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาวผู้รับผิดชอบกองทุนฯ ให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทบุคคลธรรมดา)ให้แก่คณะกรรมการ กข.คจ. บ้านเมืองนะ หมู่ 1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว…โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว : รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)