พช.เชียงดาว ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและกฎหมายที่สตรีควรรู้ตำบลแม่นะ

เข้าชม 8 ครั้ง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายนัทธี ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยนางเพ็ญศิริ หวันน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่นะ ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและกฎหมายที่สตรีควรรู้ตำบลแม่นะ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดจอมคีรี หมู่ 3 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว…โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว : รายงาน
(Visited 8 times, 1 visits today)