พช.เชียงดาว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 3 ครั้ง

⏳⌛️เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

🏔🥑นายนัทธี ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

🐣🐠🐟🦀🐓🌾

📸🌳🍃ภาพ/ข่าว…โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว : รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)