สพอ.เชียงดาว วางแผนการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เข้าชม 7 ครั้ง
ที่นี่เชียงดาว…@Chiang dao
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น.
นายนัทธี ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงดาว ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัด/อำเภอ และวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2 ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ณ ที่ว่าการ สพอ.เชียงดาว ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ชั้น 2 จังหวัดเชียงใหม
#Change for good
ภาพ/ข่าว โดย..งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว  : รายงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)