พช.เชียงดาวขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 16 ครั้ง
📢 ประกาศๆ สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอเชียงดาว
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ” เอามื้อสามัคคี “
***** โคก หนอง นา โมเดล *****
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปปปป
(Visited 16 times, 1 visits today)