นายอำเภอเชียงดาวให้เกียรติเป็นประธานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนอุปการะเด็กครัวเรือนยากจน แล้ว พช.เชียงดาวเข้าร่วมประชุม (โซนเหนือ)

เข้าชม 14 ครั้ง

⛰ที่นี่เชียงดาว.. (at)Chiang dao⭐️

⏰วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

🎙นายชัชวาล พุทโธ นายอำเภอเชียงดาวให้เกียรติเป็นประธานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนอุปการะเด็กครัวเรือนยากจน

🖥นายนัทธี ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (โซนเหนือ) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ชั้น 2 จังหวัดเชียงใหม่
#change for good(good)
📸💻📽ภาพ/ข่าว โดย..งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ⭐️ : รายงาน

(Visited 14 times, 2 visits today)