📣 *สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563*

เข้าชม 54 ครั้ง

🏞 เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวยดอยสูง พระสถูปเมืองาย กำเนิดสายน้ำปิง❤

📣 *สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563*

🎗วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยนางพรทิพย์ สมโสภา พัฒนาการอำเภอเชียงดาวและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัด/อำเภอ และวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ok sign)

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เชียงดาว…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 54 times, 1 visits today)