พช. เชียงดาว ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2”

เข้าชม 44 ครั้ง

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.

นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว มอบหมายให้ นายชานนท์ สาขำ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่
โดยภายในงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน “ ในครั้งนี้ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 44 times, 1 visits today)