พช. เชียงดาว ดำเนินการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

เข้าชม 118 ครั้ง

วันอังคารที่ 19 พ.ย.62 เวลา 09.00น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว โดยนางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับปกครองอำเภอเชียงดาว มูลนิธิปิดทองหลังพระ ดำเนินการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และฝึกปฏิบัติจัดเก็บข้อมูล ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.ปิงโค้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ,เจ้าหน้าที่เทศบาล , กรรมการหมู่บ้าน Mr.AD1,2และ3(ทหาร) และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน 30 คน

(Visited 118 times, 1 visits today)