พช.เชียงดาว ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายOTOP

เข้าชม 18 ครั้ง

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยนายลำพูล สาขำ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน OTOP และคณะกรรมการเครือข่ายOTOP อำเภอเชียงดาว จัดประชุมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเชียงดาว เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ชั้น 2

(Visited 18 times, 1 visits today)