พช.เชียงดาวเชียงดาวร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าชม 74 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาวร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว⬅️
?วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07:30 น.
♦️โดย นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
?เวลา 09:00 น.
♦️นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน พร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
?ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว โดย นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประกอบพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 74 times, 1 visits today)