พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เข้าประชุมร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

เข้าชม 147 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.
นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เข้าประชุมร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จ.เชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือในการจัดทำกิจกรรมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยการบริจาคของอุปโภค บริโภค และ ของใช้เด็กที่จำเป็น โดยมีผู้นำชุมชน ทั้ง 7 ตำบล , หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
# ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว

(Visited 147 times, 1 visits today)