สพอ.เชียงดาว ประชุมประเดือน กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน

เข้าชม 159 ครั้ง

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00น.

นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว มอบหมายให้นาย ลำพูล สาขำ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 9/2562
เพื่อชี้แจงข้อราชการ และแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ โดยมีนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในที่ประชุม

# หอประชุมอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
(Visited 159 times, 1 visits today)