พช.ฉวาง เข้าร่วมอบรมตามโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30 น.

นายทวีศักดิ์ ช่วยเกิด พัฒนาการอำเภอฉวาง มอบหมายให้ ส.ต.อ.มนต์ชัย สุขอนันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายธนภพ ศรีชาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรมตามโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting เวลา 08.30 – 16.30 ณ ห้องสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง

(Visited 6 times, 1 visits today)