พช.ฉวาง ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 8 ครั้ง

1 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 น.

นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวาง มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการกำนันตำบลห้วยปริก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดอำเภอ ร่วมบรรยาย การพัฒนาศักยภาพของสตรีในมิติต่างๆ กำนันตำบลห้วยปริก สาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผู้เข้าร่วมประชุมแต่งกายผ้าไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” แก่บุคคลทั่วไป

#กองทุกพัฒนาบทบาทสตรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง

(Visited 8 times, 1 visits today)