พช.ชะอวด เยี่ยมให้กำลังผู้ประกอบการสินค้า OTOP และสมาชิกกลุ่มทอผ้าตรอกแค

นายวิระชัย ชุมแก้ว นายอำเภอชะอวด และภริยา ให้กำลังใจผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่ม
ในการนี้นางสาวจริยา คงตุก พัฒนาการอำเภอชะอวดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มด้วย ได้แก่
1.กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.วิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์ผ้าทอ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.กลุ่มแปรรูปกระจูดบ้านยวนนกในศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

(Visited 27 times, 1 visits today)